European Funds

PROJEKTY UNIJNE

Informujemy, że DEEPLAI P.S.A. realizuje projekt "Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.6: Granty na Eurogranty.

Opis projektu:

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do konkursu EIC Accelerator.

Planowane efekty: Opracowanie i komercjalizacja innowacyjnej technologii TimberFingerprint, pozwalającej na zrewolucjonizowanie rynku pozyskiwania i przetwarzania drewna poprzez skuteczne w 100% uwierzytelnianie pochodzenia drewna, śledzenie zgodności łańcucha dostaw aż do momentu dostarczenia drewna do tartaków, a także zarządzanie zrównoważonym rozwojem w kontekście certyfikatów CO2.

Wartość projektu: 280 060,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 280 060,00PLN
All trademarks, service marks, trade names, product names, logos and trade dress appearing on our website are the property of their respective owners. "AWS", "Amazon Web Services", "Powered by AWS" logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. NVIDIA, the NVIDIA logo, and all other NVIDIA product names mentioned in this website are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. Apple, the Apple logo, MacBook Air, MacBook Pro, and iMac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Mac App Store is a service mark of Apple Inc.